Hr. Ms.”Evertsen”
F803     1961/1962
Veteranen Hr.Ms. Evertsen / 1961-1962 
                                         50 jaar later...... (1) Als enige krant besteedt de Volkskrant aandacht aan                             De dag van de gestolen onafhankelijkheid
Papoea's vluchten om dreiging politiegeweld. JAYAPURA - Grote aantallen Papoea's ontvluchten de provin­ciehoofdsteden Jayapura en Manokwari uit vrees voor ge­weld bij de vijftigste herden­king van de onofficiële 'onaf­hankelijkheid' van West-Pa­poea.   Veel inwoners vrezen dat Indo­nesische veiligheidstroepen hard zullen optreden tegen iedere poging om de gebeurte­nis van 1 december 1961 te her­denken. Vandaag precies vijftig jaar geleden hees de inheemse bevolking van Nederlands Nieuw-Guinea voor het eerst de Morgenster, de nationale vlag, als stap op weg naar onafhanke­lijkheid van de Nederlandse kolonisator. Ook vandaag zul­len volgens de Jakarta Globe veel Papoea's de verboden vlag uitsteken. Sinds de annexatie door Indonesië (in 1969) zijn bij separatistisch geweld honderd­duizend Papoea's gedood.   Mensenrechtenorganisaties hebben Australië opgeroepen op te komen voor de Papoeabe­volking. Maandag vroegen ze Kevin Rudd, de Australische minister van buitenlandse za­ken, zijn stem te verheffen tegen de snel oplopende span­ning op het eiland. 'Een ette­rend mensenrechtenprobleem op de stoep van Australië', schaadt de regering in Canber­ra, zegt woordvoerder Tom Clarke in een gezamenlijke brief. Rudd zou zijn invloed aan moeten wenden om ingrijpen door Indonesische troepen te voorkomen. Ook moet hij aan­dringen op vrijlating van Filip Karma, die in 2004 is opgepakt bij een actie waar de morgen­ster werd gehesen.   Naar verwachting zullen vandaag al in verschillende steden Papoea's de straat op gaan. Veel zakenlieden hebben uit voorzorg het gebied verla­ten. Sinds juli zijn zéker veertig mensen bij gewelddadigheden omgekomen en verdwenen zo'n driehonderd burgers achter de tralies. Bij een volkscongres medio oktober in Abepura, waarbij duizenden Papoea's een eigen regering aanwezen, vielen door Indonesisch ingrijpen drie doden en werd het kersverse Papoea-kabinet gevangengezet.   Vandaag is in Den Haag een herdenking en zal Oscar den Ouden van Free West Papua Campaign een petitie met 40.000 handtekeningen aan de regering overhandigen, Papoea’s aangeklaagd voor hoogverraaad Persbericht van 31 januari 2012 JAYAPURA - Een Indonesische onderzoeksrechter heeft vijf Pa­poea-activisten aangeklaagd voor hoogverraad. Zij leidden op 19 oktober een vreedzame mani­festatie voor onafhankelijkheid van Papoea, het vroegere Neder­lands Nieuw-Guinea. Volgens de rechtbank in Jayapura de hoofdstad van Papoea, heb­ben de vijf zich schuldig gemaakt aan 'hoogverraad met de bedoeling dat het land of een deel van het land in handen van de vijand zou vallen. De vijf kun­nen tot levenslang worden ver­oordeeld. Aan de manifestatie namen 5000 Papoea's deel. De vijf riepen onder meer de onafhankelijkheld van Papoea uit en ontvouwden de verboden Papoeavlag. De paramilitaire politie greep in door op de menigte te schieten en de deelnemers met stokkenen vuistslagen te bewerken. Zeker drie mensen werden gedood, 90 mensen raakten gewond. De Papoea's beschuldigen het leger ervan de mensenrechten in hun regio te schenden. Ook kla­gen zij dat zij nauwelijks profite­ren van de opbrengst van de delf­stoffen die er worden gevonden. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch riep Jakar­ta op het proces tegen de vijf te staken. „Het is ontstellend dat Indonesië mensen blijft opslui­ten, omdat zij een demonstratie hebben georganiseed.                                                                        Vervolg
Pubs