Hr. Ms.”Evertsen”
F803     1961/1962
Veteranen Hr.Ms. Evertsen / 1961-1962 
Galerie 5
Galerie
Groepsfoto’s
2001 -  Kampulan van Bronbeek