Hr. Ms.”Evertsen”
F803     1961/1962
Reunie
Veteranen Hr.Ms. Evertsen / 1961-1962 
Evertsen Reunie 18 maart 2014 Dames en heren, Het doet mij plezier U allen van harte welkom te mogen heten op deze reünie. Onze groep wordt kleiner, niet alleen door overlijden maar ook omdat onze gezondheid - of die van onze partner - het niet meer toelaat. Hoe lang gaan we dit nog vol houden?
Wel, als het aan ons ligt nog net zolang als er voldoende animo bij jullie is! Natuurlijk speelt ook bij ons de gezondheid een rol, maar buiten dat. is elke twee jaar een reünie ons streven. Een kleinere groep is qua organisatie echter duurder en om kosten te besparen zullen we volgende keer de uitnodigingen per E-mail versturen. Het is daarom belangrijk je E-mail adres door te geven en natuurlijk eventuele wijzigingen daarin. Een lijst hiervoor, of ter controle, laten we de tafels rondgaan. Natuurlijk kunnen de mensen die geen Internet hebben dit kenbaar maken en die krijgen dan wel een schriftelijke uitnodiging. Veel mensen die helaas niet - of niet meer - op de reünie kunnen komen willen wel graag weten wat er allemaal speelt rond de Evertsen en haar bemanning. E-mail is een prachtig item om nieuwtjes door te geven die niet bestemd zijn voor de site. Ik denk aan overlijden of langdurige ziekte, maar ook aan verhalen van b.v. een rondreis op Nieuw Guinea, oude en nieuwe foto’s, sterke tempo dulu verhalen of boeken die we daarover gelezen hebben en indruk maakten, kortom alles wat met ons , Evertsen -veteranen, te maken heeft. In dit licht gezien zou een eigen nieuwsbrief een oplossing kunnen zijn! Twee keer per jaar een nieuwsbrief door en voor ons, is alleen al interessant om te zien wat ons geheugen met ons doet! Ik wil me hier sterk voor maken maar ben wel afhankelijk van jullie verhalen of medewerking. Mogelijk hebben degenen zonder internet wel een kind of zelfs kleinkind dat de brief kan ontvangen of voorlezen? Ik ga aan de slag en zal jullie bestoken met verzoeken om verhalen om ergens in het najaar het resultaat toe te sturen. Wij hebben nu eenmaal meer met het verleden als met de toekomst’ Wij hadden daarginder een goede tijd en gaan daar samen lekker over kletsen. Dames en heren, ik wens jullie een hele gezellige reünie en hoop jullie nog vaak hier terug te zien. in goede gezondheid. Mede namens Noortje, Dank jullie wel. Jan . - . Evertsen Reunie 16 maart 2012 Van harte welkom op onze Evertsen reünie. Het doet mij groot genoegen om hier weer met zoveel oude vrienden samen te zijn. In de aanloop naar een reünie krijg ik altijd veel mailtjes en telefoontjes en enkele weken geleden mailde iemand mij, dat ze meteen van vakantie naar Bronbeek zouden komen want ze wilden die toespraak na - 50 jaar Nieuw Guinea - niet missen! Ja, dan wordt de druk wel erg hoog en zeker voor iemand die liever in de klas zit dan ervoor staat. Ik herinner me het toespraakje van 25 jaar geleden, op onze reünie op die boot, waarin ik aanhaalde dat minister van Agt ook een Brabander was en m.i. geen erg goede spreker, reden waarom ik het maar liever kort wilde houden Dat dacht ik toen, want in de jaren daarna werd hij in de media dikwijls afgeschilderd als een zeer begenadigd spreker. Dus misschien val ik ook wel mee! Deze keer zal ik het verhaal dus iets langer maken want een halve eeuw is tenslotte niet niks en ik sta inmiddels ook al wat langer voor de klas. 50 jaar…Wie had toen kunnen denken dat wij hier, in dit kolonialisten bolwerk, na 50 jaar samen nog eens ’n biertje zouden drinken? We hadden toen wel iets anders aan ons hoofd! 50 jaar geleden rond deze tijd droomden wij van onze komende dokperiode in HongKong, even naar de koelte, tijd om de apenpokken, ringpier en ander tropisch ongemak te laten genezen en weer eens naar een gewone kroeg te gaan in plaats van toko’s. Eenmaal terug in Nieuw Guinea begonnen de toespelingen op ree patten, dan weer wel, dan weer niet…2 keer in de week hing er een andere lijst op het publicatiebord. Weten jullie ’t nog? Patrouille varen vanuit de Geelvinkbaai en afwachten wat de politiek zou brengen. De stemming werd er niet beter op maar we hadden geen keus! Maar al deze gezamenlijke belevenissen en ongemakken hebben die band geschapen waardoor we nu hier, voor de zoveelste keer, samen zijn. Ruim 25 jaar geleden kwam ik in een schouwburg in Eindhoven G.T.tegen, onze gewaardeerde kok! Na wat gepraat werd een afspraak gemaakt die uiteindelijk uitgroeide tot het plannen van een reünie want er waren toch wel veel verhalen die nog opgehelderd moesten worden. Na enorm veel adres onderzoek, telefoongidsen uitpluizen, bellen en navragen kwam er een adressenbestand dat groot genoeg was voor een reünie en die kwam er, en wat voor een! Mijn vrouw vertelde me later dat ze een brok in de keel kreeg bij die blikken van herkenning en de reacties daarop. Voor ons is dat altijd een van de hoogtepunten in ons leven gebleven! Dat is inmiddels alweer 25 jaar geleden. Behalve hernieuwde vriendschappen en veel kaarten met Kerst bleef er regelmatig de roep om herhaling en tenslotte kwam er een herstart die inmiddels heeft geresulteerd in 6 reünies.                                                                                        Vervolg
Evertsen Reunieverslagen