Hr. Ms.”Evertsen”
F803     1961/1962
Nieuw Guinea      Veteranen
Veteranen Hr.Ms. Evertsen / 1961-1962 
Actieplot Zeeincident Beraamde aanval Nieuw Gruinea Veteranen Reunie
Nieuw-Guinea veteranen bieden petitie aan.Ongeveer 300 Nederlandse NieuwGuinea-veteranen en anderen die zich verbonden voelen met het lot van de Papua's, hebben op 4 oktober 2002 een petitie aangeboden aan een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De actie was een initiatief van de Stichting Pro Papua. De veteranen vinden dat het na veertig jaar tijd wordt om eindelijk onrecht recht te zetten.
Nieuw-Guinea veteranen bieden petitie aan. Ongeveer 300 Nederlandse NieuwGuinea-veteranen en anderen die zich verbonden voelen met het lot van de Papua's, hebben op 4 oktober 2002 een petitie aangeboden aan een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De actie was een initiatief van de Stichting Pro Papua. De veteranen vinden dat het na veertig jaar tijd wordt om eindelijk onrecht recht te zetten. Onrecht dat de bevolking van voormalig Nederlands Nieuw- Guinea (Inan Jaya) is aangedaan door de Nederlandse regering. Toen Nederland in 1962 onder grote internationale druk het bestuur over Nederlands Nieuw-Guinea overdroeg aan de Verenigde Naties zou de bevolking zich in een volksraadpleging mogen uitspreken over de vorm van het toekomstige bestuur. Nederland wilde zelfbestuur voor de Papua's, maar Indonesië wenste annexatie.Die annexatie heeft tot nu aan ruim 120.000Papua's het leven gekost. De veteranen vinden dat Nederland zich nu maar eens echt hard moet maken voor het zelfbeschikkingsrecht van de Papua's. Pro Papua vindt dat de Nederlandse regering met de Indonesische moet overleggen over de gang van zaken in 'Papua'. Verder moet Nederland, ook in internationaal verband, invloed uitoefenen om een einde te maken aan de grove schendingen van mensenrechten in Papua. Bron: Trivizier 11 november 2002.                                                                                                                                                  Meer weten
Nieuw-Guinea Veteranen /               Papua protest
december 2016